ImpresszumCégnév: VISIONERS Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.

Telefon: +36 (1) 457 3000

E-mail: info@visioners.hu

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, Cg. 01-10-047522

Adószám: 24111362-2-43

Tárhelyszolgáltató: ALPHA MACHINE Kft. (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., Cg. 01-09-916104, e-mail: info@a-m.hu)

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Jaczó Dániel – Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda / 1136 Budapest, Balzac u. 37.; tel.: +36-20-914-8336; e-mail: daniel.jaczo@jdlaw.hu

VISIONERS CSOPORT

H-1123 BUDAPEST, TÁLTOS U. 1. • TELEFON: +36 (1) 457 30 00 • FAX: +36 (1) 212 01 11 • E-MAIL: INFO@VISIONERS.HUIMPRESSZUM